Verblijf in groep

Een hond is een sociaal dier en geniet doorgaans van de aanwezigheid van mensen en soortgenoten. Tijdens het hoogseizoen (juli-agustus) gebeurt het dan ook dat de honden in kleine groepjes (maximaal 3) geplaatst worden in éénzelfde verblijf. De groepjes worden door ons op een evenwichtige manier samengesteld. We letten er hierbij natuurlijk op dat de honden voldoende ruimte blijven behouden. Onze jarenlange ervaring leert ons dat, zeker voor langere verblijven, de honden helemaal open bloeien als ze niet alleen zitten: ze hebben speelkameraadjes én ze treuren minder lang. Gedurende het verblijf houden we een oogje in het zeil om te zien of de honden zich goed voelen in de groep en passen we indien nodig de samenstelling aan.

Hoogmaatheide vakantiepark voor honden
Hoogmaatheide vakantiepark voor honden